Financiers

De Fighter heeft de afgelopen jaren dankzij diverse bedrijven en instellingen de boot in gebruik kunnen houden. Onze dank gaat uit naar al onze financiers en sponsors.

De dokbeurt 2021 kon worden gerealiseerd dankzij de bijdragen van:

Stichting de Groot Fonds
Fonds DBL
Stichting Elise Mathilde fonds
Erasmusstichting
Eerland Shiprepair B.V

Duik en berginsbedrijf W.Smit B.V.
Materiaal Metingen Europe B.V
Jotun B.V.

en een groot aantal vrijwilligers en sponsoren.

Het project Fighter; openluchttheater, kunstpodium en leer- werkproject kon het afgelopen decennium worden gerealiseerd dankzij de bijdrage van de volgende organisaties:
Arcadis
VSB Fonds
Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken
Ministerie van OCW
Ministerie van VROM
Gemeente Schiedam
Gemeente Rotterdam
Stichting Instituut Gak
SNS Reaal Fonds
Stichting Bevordering van volkskracht
Rotterdamse Glas Centrale
Kansfonds
Stichting Madurodam Steunfonds
THL Advocaten
Stichting van Ommeren de Voogt
Cultuurbuur
ESF 2014-2020