Financiers

De Fighter heeft de afgelopen jaren dankzij diverse bedrijven en instellingen de boot in gebruik kunnen houden.

Onze dank gaat uit naar al onze financiers en sponsors:

Duik en berginsbedrijf W.Smit B.V.
Arcadis
VSB Fonds
Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken
Ministerie van OCW
Ministerie van VROM
Gemeente Schiedam
Gemeente Rotterdam
Stichting Instituut Gak
SNS Reaal Fonds
Stichting Bevordering van volkskracht
Erasmusstichting
Rotterdamse Glas Centrale
Kansfonds
Stichting Madurodam Steunfonds
Stichting Elise Mathilde fonds
THL Advocaten
Stichting van Ommeren de Voogt
Cultuurbuur
ESF 2014-2020